Meklēšana atrada 47 rezultātus

lindasilina
14 Mar 2016, 09:44
Forums: Aktuālie jautājumi
Tēma: Pārdeklarācija
Atbildes: 1
Apskates: 4401

Re: pārdeklarācija

LAD darbiniekiem nav tiesību sniegt šādu informāciju, tāpēc arī vēstulēs šāda informācija netiek iekļauta. Savukārt ar 2016.gada sezonu tiek plānots ieviest brīdināšanas sistēmu pie elektroniskās pieteikšanās sistēmas, lai šīs situācijas varētu savlaicīgi risināt.
*LAD skaidrojums 14.01.2016.
lindasilina
14 Mar 2016, 09:38
Forums: Atbalsta nosacījumi pasākumā Mazo lauku saimniecību attīstība
Tēma: Nākamā karta Mazo saimniecību atbalstam
Atbildes: 1
Apskates: 5706

Re: nākamā karta Mazo saimniecību atbalstam

Nākamā projektu iesniegšanas kārta aktivitātē tiek plānota 2017. gada maijā. Informācija tiks precizēta.
Informācijas avots LAD mājas lapa: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/lap-investiciju-pasakumi/
lindasilina
14 Mar 2016, 09:37
Forums: Aktuālie jautājumi pasākumā Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
Tēma: Konteineru iegāde
Atbildes: 1
Apskates: 4630

Re: Konteineru iegāde

Pārvietojamie dārzeņu konteineri klasificējas kā iekārtas, tā nav būvniecība (ja nav nepieciešama pamatu izbūve). Šis pats nosacījums attiecas uz degvielas uzpildes stacijas cisternām.
*LAD skaidrojums 14.01.2016.
lindasilina
14 Mar 2016, 09:37
Forums: Atbalsta nosacījumi pasākumā Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
Tēma: Naudas plūsmas
Atbildes: 1
Apskates: 5641

Re: Naudas plūsmas

LAD mājas lapā pieejamā projekta iesnieguma versijā ir izveidots, ka naudas plūsmu var aizpildīt no projekta iesniegšanas gada, bet ražošanas tabulas un izmaksu tabulas jāatspoguļo par visiem gadiem, sākot no pēdējā noslēgtā gada, izņemot gadījumus, kad projekta ietvaros uzsāk saimniecisko darbību. ...
lindasilina
14 Mar 2016, 09:36
Forums: Atbalsta nosacījumi pasākumā Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
Tēma: Būvatļaujas vajadzība
Atbildes: 1
Apskates: 5604

Re: Būvatļaujas vajadzība

Ja nevēlas saņemt prioritāros atlases kritērijus, tad visus ar būvniecību saistītos dokumentus var iesniegt 6 mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas.
*LAD skaidrojums 14.01.2016.
lindasilina
14 Mar 2016, 09:36
Forums: Ieguldījumi pasākumā Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
Tēma: Projekta realizācijas ilgums, ierīkojot ilggadīgos stādījumus
Atbildes: 3
Apskates: 6334

Re: projekta laiks ilggadigajiem stadijumiem

Ilggadīgo stādījumu ierīkošanai var piemērot maksimālo projekta īstenošanas termiņu – 2 gadus no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta apstiprināšanu.
*LAD skaidrojums 14.01.2016.
lindasilina
14 Mar 2016, 09:28
Forums: Atbalsta nosacījumi pasākumā Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
Tēma: Tehniskā projekta nepieciešamība būvmateriālu iegādes gadījumā
Atbildes: 1
Apskates: 5544

Re: Būvamteriālu iegādei tehniskais projekts?

Pēc LAD sniegtās informācijas (14.01.2016.) tas atkarīgs no būvniecības veida – ja plānota pārbūve vai jaunbūve, tad ir nepieciešami būvprojekti, citos gadījumos – apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts. Ieteicams pirms projekta iesniegšanas sazināties ar būvvaldi, lai noskaidrotu, vai iespēja...

Atgriezties pie Izvērstās meklēšanas