Meklēšana atrada 23 rezultātus

Liene.Kalnina
26 Jan 2018, 13:54
Forums: Atbalsta nosacījumi pasākumā Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
Tēma: Cik ilgā laikā jāsasniedz projekta pieteikumā norādītie mērķi
Atbildes: 0
Apskates: 5834

Cik ilgā laikā jāsasniedz projekta pieteikumā norādītie mērķi

Situācija: Projekta mērķī paredzēts fiziskā apjoma pieaugums (govju skaits, realizētās piena tonnas, realizētās graudu tonnas). Jautājums : Vai mērķis jāsasniedz, salīdzinot jauniegūtos rādītājus ar pēdējo trīs noslēgto gadu vidējo rādītāju? Vai var pieaugumu plānot no pēdējā noslēgtā gada? Atbilde...
Liene.Kalnina
26 Jan 2018, 13:45
Forums: Atbalsta nosacījumi pasākumā Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
Tēma: Sasniedzamie mērķi, iegādājoties vairākas tehnikas vienības
Atbildes: 0
Apskates: 5734

Sasniedzamie mērķi, iegādājoties vairākas tehnikas vienības

Situācija:
Saimniecība pērk miglotāju, arklu, piekabi.

Jautajums:
Vai projekta laikā jāsasniedz gan 5D vides mērķis, gan ekonomiskais mērķis? Ar 5D nepietiek, jo ir vēl 2 investīcijas?


Atbilde:
Šajā gadījumā jāsasniedz divi mērķi!
Liene.Kalnina
26 Jan 2018, 11:50
Forums: Ieguldījumi pasākumā Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
Tēma: Vajadzīgie dokumenti, iegādājoties gatavu angāra konstrukciju
Atbildes: 0
Apskates: 5622

Vajadzīgie dokumenti, iegādājoties gatavu angāra konstrukciju

Situācija: Zemnieks vēlas iegādāties no pārdošanas uzņēmuma gatavas angāra konstrukcijas un uzstādīt saimniecībā kā gaļas lopu novietni, tehnikas novietni. Pārdošanas uzņēmums piedāvā angāra konstrukcijas kopā ar projektu, kuru, kā viņi saka, var iesniegt būvvaldē. Jautājums: Kādus dokumentus nepie...
Liene.Kalnina
11 Apr 2017, 09:41
Forums: Atbalsta nosacījumi pasākumā Mazo lauku saimniecību attīstība
Tēma: Atbalsta pretendents, kas 2017. gadā pārņēmis esošas saimiecības resursus
Atbildes: 0
Apskates: 10277

Atbalsta pretendents, kas 2017. gadā pārņēmis esošas saimiecības resursus

Ja ir pārņemta saimniecība 2017.gadā, vai uzskata, ka iepriekšējā gada apgrozījums attiecas uz šī brīža īpašnieku? Un vai šāda saimniecība vispār var startēt MLS atbalsta saņemšanai?


Atbild Lauku atbalsta dienests:

Jā. Bet var pārņemt tikai juridisku personu (ZS vai SIA) resursus.
Liene.Kalnina
11 Apr 2017, 09:36
Forums: Atbalsta nosacījumi pasākumā Mazo lauku saimniecību attīstība
Tēma: Ja saimnieciskā darbība reģistrēta 2017. gadā
Atbildes: 0
Apskates: 7562

Ja saimnieciskā darbība reģistrēta 2017. gadā

Vai var piedalīties MLS programmā, ja saimnieciskā darbība reģistrēta 2017.gadā un šajā adā arī pirmo reizi tiks iesniegts platību maksājumu pieteikums? Pēc MK noteikumu 9.5 punkta saprotam, ka var, jo standartizlaide būs atbilstoša jūnijā uz projekta iesniegšanas brīdi, bet IIN deklarācija būs jāie...
Liene.Kalnina
11 Apr 2017, 09:31
Forums: Atbalsta nosacījumi pasākumā Mazo lauku saimniecību attīstība
Tēma: Vai laulātas personas katra atsevišķi var startēt MLS
Atbildes: 0
Apskates: 5384

Vai laulātas personas katra atsevišķi var startēt MLS

Vai laulātais var sartēt MLS ar savu atsevišķu saimniecību?

Atbild Lauku atbalsta dienests:

Jāizvērtē konkrētā situācija, bet visdrīzāk abu laulāto uzņēmumi tiks uzskatīti par vienu ģimenes uzņēmumu un vienu labuma guvēju.
Liene.Kalnina
11 Apr 2017, 09:28
Forums: Atbalsta nosacījumi pasākumā Mazo lauku saimniecību attīstība
Tēma: Kas ir saistītie uzņēmumi
Atbildes: 0
Apskates: 5436

Kas ir saistītie uzņēmumi

Vai saistītais uzņēmums ir jebkurš cits uzņēmums, kurš reģistrēts uz attiecīgās personas vārda? Arī, piemēram, veikals Rīgā vai būvniecības uzņēmums? Kā ar kooperatīvo sabiedrību daļām- dažiem pieder arī LPKS daļas. Vai tās arī ir saistītais uzņēmums un vai kooperatīva apgrozījumu (vai attiecīgi apg...
Liene.Kalnina
11 Apr 2017, 08:32
Forums: Atbalsta nosacījumi pasākumā Mazo lauku saimniecību attīstība
Tēma: Apgrozījuma no lauksaimniecības noteikšana Mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem
Atbildes: 0
Apskates: 5342

Apgrozījuma no lauksaimniecības noteikšana Mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem

Ir neliela piemājas saimniecība, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu. Saimniecība, saskaņā ar likumdošanu, ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, līdz ar to, IIN deklarācija netiek iesniegta. Kā šādā gadījumā tiks noteikts saimniecības apgrozījums no lauksaimniecības? Atbild Lauku a...
Liene.Kalnina
11 Apr 2017, 08:23
Forums: Atbalsta nosacījumi pasākumā Mazo lauku saimniecību attīstība
Tēma: Par negatīvu naudas plūsmu 2016. gadā
Atbildes: 0
Apskates: 5390

Par negatīvu naudas plūsmu 2016. gadā

MK 292. noteikumu 12.2 punkts nosaka, ka saimniecības dzīvotspēju pamato pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā (t.i. 2017.gadā), bet, ja negatīva naudas plūsma ir pēdējā noslēgtā gadā (t.i. 2016. gadā) ? Atbild Lauku atbalsta dienests: Naudas plūsma jāiesniedz sākot ar 2017.ga...
Liene.Kalnina
11 Apr 2017, 08:17
Forums: Atbalsta nosacījumi pasākumā Mazo lauku saimniecību attīstība
Tēma: par projektu atlases kritērijos iegūto punktu skaita saglabāšanu darījumdarbības plāna laikā
Atbildes: 0
Apskates: 5308

par projektu atlases kritērijos iegūto punktu skaita saglabāšanu darījumdarbības plāna laikā

MK noteikumu 10.7. punktā teikts, ja darījumdarbības plāna īstenošanas un pabeigšanas brīdī atbalsta pretendents nenodrošina sākotnējo projektu atlases kritērijos iegūtu punktu skaitu un tas rada risku atbalsta saņemšanai, LAD ir tiesīgs orasīt saņemtā atbalsta atmaksu pilnā vai daļējā apmērā. Vai t...

Atgriezties pie Izvērstās meklēšanas