Meklēšana atrada 23 rezultātus

Liene.Kalnina
11 Apr 2017, 08:12
Forums: Ieguldījumi pasākumā Mazo lauku saimniecību attīstība
Tēma: Norādāmā informācija par plānotajiem ieguldījumiem
Atbildes: 0
Apskates: 3912

Norādāmā informācija par plānotajiem ieguldījumiem

Kādas ziņas darījumdarbības plānā jāsniedz par plānotajiem ieguldījumiem?

Atbilde no Lauku atbalsta dienesta:

Jānorāda galvenos parametrus, izlaides gadu robežas.
Liene.Kalnina
11 Apr 2017, 08:09
Forums: Atbalsta nosacījumi pasākumā Mazo lauku saimniecību attīstība
Tēma: līdz kuram laikam jānoslēdz zemes nomas līgumi
Atbildes: 0
Apskates: 5463

līdz kuram laikam jānoslēdz zemes nomas līgumi

Ja zemnieks plāno nomāt zemes, kas varētu arī būt kā pamatojums apgrozījuma pieaugumam, vai nomas līgumus nepieciešams sagatavot uzreiz un iesniegt kopā ar projekta iesniegumu vai (apstiprināšanas gadījumā) tos var iesniegt arī vēlāk? (34.3 punkts) Atbild Lauku atbalsta dienests: Nomas līgumus par p...
Liene.Kalnina
11 Apr 2017, 07:55
Forums: Atbalsta nosacījumi pasākumā Mazo lauku saimniecību attīstība
Tēma: Ja platība pārsniedz 50 ha, bet daļa no tās nav izmantojama lauksaimniecībā
Atbildes: 0
Apskates: 5194

Ja platība pārsniedz 50 ha, bet daļa no tās nav izmantojama lauksaimniecībā

Zemniekam pieder 20 ha zemes un nomā 35 ha zemes. Nomas līgumā ierakstīts, ka LIZ ir tikai 18 ha, par kuriem tad arī saņem platību maksājumus. Pārējā zeme ir aizaugusi ar krūmiem, atrodas upes tuvumā, mitrājos. Pēc novada ter. plāna, visi 35 ha skaitās LIZ. Pasākumam var kvalificēties, ja lauksaimni...

Atgriezties pie Izvērstās meklēšanas