Lapa 1 no 1

Pārdeklarācija

Autors: 14 Mar 2016, 09:42
Lietotajs
Ja konstatēta lauka bloku pārdeklarācija, LAD atsūta vēstules atbalsta maksājumu pieteicējiem, kuri pieteikuši atbalsta platības. Vai pastāv iespēja mainīt pastāvošos noteikumus, kuri neatļauj LAD darbiniekiem sniegt informāciju par tiem atbalsta pretendentiem, kuri vēl ir pieteikušies uz atbalstu pārdeklarētajā blokā?

Re: pārdeklarācija

Autors: 14 Mar 2016, 09:44
lindasilina
LAD darbiniekiem nav tiesību sniegt šādu informāciju, tāpēc arī vēstulēs šāda informācija netiek iekļauta. Savukārt ar 2016.gada sezonu tiek plānots ieviest brīdināšanas sistēmu pie elektroniskās pieteikšanās sistēmas, lai šīs situācijas varētu savlaicīgi risināt.
*LAD skaidrojums 14.01.2016.