Lapa 1 no 1

Aktuālie grozījumi MK noteikumos Nr.600

Autors: 29 Sep 2017, 08:36
lindasilina
Izsludināti Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos""
Info pieejama https://likumi.lv/ta/id/293813-grozijum ... savienibas