Lapa 1 no 1

Nomas līgumi ar apbūves tiesībām

Autors: 29 Jan 2018, 09:15
Liene.Kalnina
Situācija:
Saimniecība taisās būvēt būvi uz nomātas zemes.

Jautājums:
Vai uz projekta iesniegšanas brīdi, saimniecībai jābūt noslēgtam nomas līgumam ar apbūves tiesībām?

Atbilde:
Projektiem, kur ir nepieciešams ilgtermiņa nomas līgums, šobrīd ir iespēja uz projekta iesniegšanu izmantot arī nomas līgumu ar apbūves tiesību normu,bet jābrīdina klienti, ka lai ierakstītu Zemesgrāmatā būs jāslēdz apbūves tiesību līgums, citādi Zemesgrāmata apbūves tiesības nevarēs iereģistrēt.
Izņēmums ir jau iepriekš reģistrēti nomas līgumi, kam ir bijusi norma ierakstīta - tie pakļaujas iepriekšējam regulējumam.