Lapa 1 no 1

Tehniskā projekta nepieciešamība būvmateriālu iegādes gadījumā

Autors: 14 Mar 2016, 09:20
Lietotajs
Vai iesniedzot projektu būvmateriālu iegādes gadījumā vajag sagatavotu tehnisko projektu?

Re: Būvamteriālu iegādei tehniskais projekts?

Autors: 14 Mar 2016, 09:28
lindasilina
Pēc LAD sniegtās informācijas (14.01.2016.) tas atkarīgs no būvniecības veida – ja plānota pārbūve vai jaunbūve, tad ir nepieciešami būvprojekti, citos gadījumos – apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts. Ieteicams pirms projekta iesniegšanas sazināties ar būvvaldi, lai noskaidrotu, vai iespējams saimnieciskā kārtā veikt konkrētos būvniecības darbus un kādi būvniecības dokumenti būs jāgatavo.