Lapa 1 no 1

Vajadzīgie dokumenti, iegādājoties gatavu angāra konstrukciju

Autors: 26 Jan 2018, 11:50
Liene.Kalnina
Situācija:
Zemnieks vēlas iegādāties no pārdošanas uzņēmuma gatavas angāra konstrukcijas un uzstādīt saimniecībā kā gaļas lopu novietni, tehnikas novietni. Pārdošanas uzņēmums piedāvā angāra konstrukcijas kopā ar projektu, kuru, kā viņi saka, var iesniegt būvvaldē.
Jautājums:
Kādus dokumentus nepieciešams sagatavot pie projekta iesniegšanas; kādi dokumenti būs nepieciešami vēlāk, 6 mēnešu laikā? Kad nepeiciešams veikt cenu salīdzināšanu - līdz projekta iesniegšanai vai 6 mēnešu laikā pēc projelta apstiprināšanas?

Atbilde:
Ja pārdošanas uzņēmums arī pats angāru uzstāda (veic būvniecības pakalpojumu), to uzskata par būvniecību. Līdz ar to, projektu iesniedzot, pietiek ar būvniecības vietas zemes īpašuma tiesību vai ilgtermiņa nomas dokumentiem. Visus pārējos būvniecības dokumentus - tehnisko projektu, būvatļauju un iepirkumu iesniedz līdz 6 mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas.
Ja tiek pirktas tikai angāra konstrukcijas (pārdošanas uzņēmums būvniecību neveic), tad jārīkojas kā jebkuru būvmateriālu iegādes gadījumā - jau, projektu iesniedzot, jāpievieno būvprojekts un būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. Iepirkuma dokumenti par šo konstrukciju piegādi. Un, protams, dokumenti par zemes īpašuma tiesībām vai nomu.