Lapa 1 no 1

Ja projekta investīcijas pārsniedz noteiktās maksimālās attiecināmās izmaksas

Autors: 29 Jan 2018, 08:25
Liene.Kalnina
Situācija:
Saimniecība jau vairākkārtīgi ir piedalījusies IMA projektos. Tehnikas iegādēm ir izņemtas 440`600 EUR no attiecināmajām izmaksām. Ir atlikuši vēl 259`400 EUR (līdz 700`000 EUR limitam). Saimniecība vēlas iegādāties graudu kulšanas kombainu, kura iegādes izmaksas nedaudz pārsniedz pieejamos 259`000 EUR.

Jautājums:
Vai pretendents drīkst piedalīties projektā, kur daļa no tehnikas iegādes cenas būs neattiecināma? Klients, protams, ir ar mieru segt neattiecināmo izmaksu daļu.

Atbilde:

Jā, klients projektā var piedalīties un segt izmaksas, kuras nav attiecināmas projektā.