Lapa 1 no 1

Iepirkums par ilggadīgo stādu iegādi

Autors: 13 Jūl 2016, 15:02
Santa Pāvila
Atbalsts investīcijām lauksaimniecībā - kā rīkoties gadījumā, ja ir nodoms pirkt tādu ilggadīgo stādījumu šķirni, kuru aizsargā autortiesības un to piedāvā tikai viens piegādātājs, piemēram, Dobeles dārzkopības institūts, un attiecīgi nav iespējams saņemt vismaz 2 derīgus piedāvājumus.

Atbilde: Atbilstoši Noteikumu Nr.598 6.5.apakšpunktam, pasākumā ir jānodrošina piedāvājumu salīdzināšana. Arī veicot iepirkumu, tehniskajā specifikācijā nevar norādīt konkrētas šķirnes nosaukumus. To nosaka Noteikumu Nr.299 21. un 22.punkts. Veicot cenu salīdzināšu/iepirkumu, ir jāparedz, ka var iesniegt arī piedāvājumus par līdzvērtīgām šķirnēm.

Avots: LAD atbildes no 06.07.2016.