Lapa 1 no 1

Kopprojekta līguma sastādīšana

Autors: 29 Jan 2018, 09:39
Liene.Kalnina
Situācija:
Divi uzņēmumi plāno iesniegt kopprojektu un noslēgt kopprojekta līgumu.

Jautājums:
Kādu informāciju svarīgi ietvert kopprojekta līgumā?

Atbilde:
Sastādot kopprojekta līgumu svarīgi, lai līgumā tiktu ietverti punkti par to, ka tiek paredzēts, ka:
1. investīcijas tiks iegādātas un lietotas kopā;

2. uzņēmumi abi kopā uzņemas saistības;

3. saprot, ka attiecināmās izmakas būs skaitāmas kopā;

4. deliģē vienu no kopprojekta dalībniekiem veikt iegādi;

5. uzņemas būt saistīti turpmākos 5 gadus.