Lapa 1 no 1

Par negatīvu naudas plūsmu 2016. gadā

Autors: 11 Apr 2017, 08:23
Liene.Kalnina
MK 292. noteikumu 12.2 punkts nosaka, ka saimniecības dzīvotspēju pamato pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā (t.i. 2017.gadā), bet, ja negatīva naudas plūsma ir pēdējā noslēgtā gadā (t.i. 2016. gadā) ?

Atbild Lauku atbalsta dienests:

Naudas plūsma jāiesniedz sākot ar 2017.gadu, bet ražošanas tabulas D.1.un D.2.jāiesniedz sākot no pēdējā noslēgtā gada -2016.gada. Naudas plūsma nevar būt negatīva!