Atbilsta saņemšanas nosacījumi

Nosacījumi, kas ir jāizpilda atbalsta pretendentiem, lai varētu pretendēt uz atbalsta saņemšanu 6.3. "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" pasākumā
lindasilina
Atbildes: 47
Pievienojies: 17 Feb 2016, 12:07

Atbilsta saņemšanas nosacījumi

Atbildēt lindasilina » 23 Aug 2016, 11:05

9. Atbalsta pretendents atbilst šādiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem:

9.1. gada kopējais neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskais lielums – ražošanas resursi standarta izlaides vērtībā, ar ko tiek nodrošināta saimnieciskā darbība, – projekta iesnieguma iesniegšanas dienā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā ir vismaz 2000 euro, bet neviens no rādītājiem nepārsniedz 15 000 euro, ņemot vērā saistītos uzņēmumus (tai skaitā vienu vienotu uzņēmumu) atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

9.1.1 saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtības noteikšanai ņem vērā ražošanas resursus, ko izmanto nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanai, no tā gūstot ekonomisku labumu;

9.2. kopējā īpašumā esošās vai nomātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība nepārsniedz 50 hektāru;

9.3. iegūta augstākā vai vidējā profesionālā lauksaimniecības izglītība vai apgūtas lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā vai ir atbilstoša vismaz piecu gadu darba pieredze lauksaimniecības jomā. Ja minētā izglītība nav iegūta, tad darījumdarbības plāna īstenošanas laikā tiek apgūtas lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā;

9.4. sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju (turpmāk – konsultāciju pakalpojuma sniedzējs) ir sagatavots projekta iesniegums, kas ietver darījumdarbības plānu (1. pielikums);

9.5. saimniecība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā vai saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, kā arī atbalsta pretendents nodrošina gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju sniegšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu;

9.6. projekts ir saistīts ar šo noteikumu 4. punktā minēto nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu.

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 382)

Atgriezties uz

Kas ir Pieslēdzies

Lietotāji, kuri atrodas šajā forumā: Nav reģistrētu lietotāju un 1 viesis