Lapa 1 no 1

Kāds ir minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu?

Autors: 22 Jūn 2016, 11:46
Santa Pāvila
Šobrīd noteikumu Nr. 323 no 16.06.2016. 2. pielikumā ir noteikts, ka, lai jaunais lauksaimnieks varētu pretendētu uz atbalstu, ir jāsavāc vismaz 50 punkti. Savukārt šo noteikumu 17. punktā ir minēts, ka, lai pretendētu uz atbalstu, ir jāiegūst vismaz 60 punkti atbilstoši šiem kritērijiem.
Pēc ZM mutiska skaidrojuma: pareizais minimālais punktu skaits ir 50 un noteikumu 17. punktā tiks veikti labojumi.
Pēc labojumiem šo informāciju precizēsim.