Lapa 1 no 1

Kādas būtiskākās izmaiņas ir jāņem vērā atbalsta pretendentiem piesakoties uz atbalstu 2. kārtā?

Autors: 13 Jūl 2016, 13:26
Santa Pāvila
Kādas būtiskākās izmaiņas ir jāņem vērā atbalsta pretendentiem piesakoties uz atbalstu 2. kārtā?

Atbilde: Būtiskākās izmaiņas ir saimniecības dibināšanas process un tas, ka projektus varēs iesniegt visās nozarēs. Projekta iesniegšanas dienā atbalsta pretendentam ir jāizpilda vismaz viens no 3 dibināšanas procesiem, kas ir:
• saimniecība tiek pārņemta, mantota vai dibināta, reģistrējot to Uzņēmumu reģistrā, vai fiziska persona reģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējs Valsts ieņēmumu dienestā (saimniecība atbilst nosacījumu prasībām, ja tā dibināta vai pārņemta ne agrāk kā 24 mēnešus pirms projekta iesniegšanas);
• tiek iegūtas saimniecības darbībai nepieciešamās lietu tiesības uz zemi (reģistrētas zemesgrāmatā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu), dzīvniekiem un citiem ražošanas līdzekļiem;
• tiek uzskaitīta saimniecības saimnieciskā darbība – sagatavots gada pārskats vai gada ienākumu deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu un iesniegta Valsts ieņēmumu dienestā.

Avots: LAD atbildes no 06.07.2016.