Lapa 1 no 1

Vai ir iespējams pieteikties, ja jau ir saņemts atbalsts mazo saimniecību attīstībai?

Autors: 13 Jūl 2016, 13:56
Santa Pāvila
Vai ir iespējams saņemt atbalstu jauniem lauksaimniekiem, ja jau ir saņemts atbalsts mazo saimniecību attīstībai? (SI iesniedzot MLS bija 10200 EUR, bet uz iesniegšanas brīdi jauniem lauksaimniekiem jau sasniegti SI 16000). Saimnieciskā darbība kā fiziskai personai reģistrēta VID 2015. gada jūlijā. 2016. gada janvārī reģistrēta zemnieku saimniecība. Platībmaksājumu pieteikums pirmo reizi iesniegts 2015. gadā.

Atbilde: Nevar, jo MLS pasākuma mērķis ir veicināt esošu saimniecību konkurētspēju, bet pasākuma “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” mērķis ir sniegt atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem saimniecības izveidošanai.

Avots: LAD atbildes no 06.07.2016,