Lapa 1 no 1

Vai var pārņemt saimniecību, kas saņemusi atbalstu IMA projekta realizācijai?

Autors: 13 Jūl 2016, 14:36
Santa Pāvila
Vai jaunais lauksaimnieks var pārņemt Z/s, kas saņēmusi atbalstu IMA projekta realizēšanai? Saimniecība darbojas bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā. IMA projekta mērķis bija gurķu audzēšana segtajās platībās, projekta ietvaros šogad tiek uzstādītās siltumnīcas. Jaunā lauksaimnieka projekta mērķis būtu gaļas liellopu audzēšanas attīstība, lai efektīvi izmantotu esošos ražošanas resursus – zālājus aptuveni 100 ha platībā.

Atbilde: Var pārņemt šādu zemnieku saimniecību, bet ir jāizpilda arī IMA mērķi, kā arī jānodrošina, ka JLS projekta īstenošanas rezultātā lielākā daļa SI un ieņēmumi ir no gaļas liellopu nozares, jo tā tiks attīstīta jauno lauksaimnieku pasākuma ietvaros. Darījumdarbības plānam ir jābūt sagatavotam uz 4 gadiem.

Avots: LAD atbildes no 06.07.2016.