Meklēšana atrada 47 rezultātus

lindasilina
06 Nov 2018, 14:16
Forums: Ieguldījumi pasākumā Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
Tēma: Kūtsmēslu krātuves būvniecība
Atbildes: 0
Apskates: 13376

Kūtsmēslu krātuves būvniecība

Vēršam uzmanību, ka šī ir viena no iespējām saimniecībām, kuras vēl nav veikušas kūtsmēslu krātuvju izbūvi, to izdarīt atvērtās kārtas ietvaros ar papildus intensitāti (līdz pat 70%).
lindasilina
26 Sep 2018, 13:58
Forums: Aktuālie jautājumi pasākumā Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
Tēma: Izludināta iesniegumu pieņemšana
Atbildes: 0
Apskates: 13570

Izludināta iesniegumu pieņemšana

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumie...
lindasilina
17 Mai 2018, 05:40
Forums: Atbalsta nosacījumi pasākumā Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība
Tēma: Izsludināta kārta!
Atbildes: 0
Apskates: 14630

Izsludināta kārta!

Ir izsludināta projekta pieteikumu pieņemšana apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" Sludinājums pieejams https://vestnesis.lv/op/2018/96.PD3 Informāciju par iespējām sagatavot projekta iesniegumus saņemsiet tuvākajā llkc birojā...
lindasilina
26 Okt 2017, 10:09
Forums: Atbalsta nosacījumi pasākumā Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā
Tēma: Projektu iesniegšana
Atbildes: 0
Apskates: 14748

Projektu iesniegšana

Izsludināta projekta iesniegumu pieņemšana !!! Projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" notiks ...
lindasilina
26 Okt 2017, 10:09
Forums: Atbalsta nosacījumi pasākumā Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
Tēma: Projektu iesniegšana
Atbildes: 0
Apskates: 14777

Projektu iesniegšana

Izsludināta projekta iesniegumu pieņemšana !!! Projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" notiks ...
lindasilina
26 Okt 2017, 10:09
Forums: Atbalsta nosacījumi pasākumā Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
Tēma: Projektu iesniegšana
Atbildes: 0
Apskates: 10296

Projektu iesniegšana

Izsludināta projekta iesniegumu pieņemšana !!! Projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" notiks ...
lindasilina
29 Sep 2017, 08:36
Forums: Atbalsta nosacījumi pasākumā Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
Tēma: Aktuālie grozījumi MK noteikumos Nr.600
Atbildes: 0
Apskates: 10577

Aktuālie grozījumi MK noteikumos Nr.600

Izsludināti Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" Info pieejama https://likumi.lv/ta/id/293813-grozijumi-mi...
lindasilina
09 Mai 2017, 05:31
Forums: Ieguldījumi pasākumā Mazo lauku saimniecību attīstība
Tēma: zemes iegāde
Atbildes: 0
Apskates: 15302

zemes iegāde

Jautājums: Vai programmā var iegādāties arī zemi?
Atbilde: ir atbalstāma arī zemes iegāde.
lindasilina
24 Apr 2017, 06:17
Forums: Atbalsta nosacījumi pasākumā Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība
Tēma: Aktuālie grozījumi MK noteikumos NR. 320.
Atbildes: 0
Apskates: 10584

Aktuālie grozījumi MK noteikumos NR. 320.

Publicēti grozījumi Ministru kabineta noteikumos,kas nosaka atbalsta saņemšanu ar nelauksaimniecību saistītu darbību attīstībai.
Aktuālā redakcija pieejama https://www.vestnesis.lv/op/2017/80.7

Atgriezties pie Izvērstās meklēšanas