Meklēšana atrada 26 rezultātus

Santa Pāvila
26 Mai 2017, 06:41
Forums: Aktuālie jautājumi pasākumā Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
Tēma: Kad tiek plānota nākošā projektu iesniegšanas kārta?
Atbildes: 2
Apskates: 15672

Re: Kad tiek plānota nākošā projektu iesniegšanas kārta?

Izsludināta pieteikšanās uz atbalstu pārstrādei. Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā &qu...
Santa Pāvila
17 Okt 2016, 13:04
Forums: Aktuālie jautājumi pasākumā Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā
Tēma: Atvērta projektu pieņemšanas kārta no 21.11. līdz 21.12.
Atbildes: 0
Apskates: 12679

Atvērta projektu pieņemšanas kārta no 21.11. līdz 21.12.

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikum...
Santa Pāvila
17 Okt 2016, 12:57
Forums: Aktuālie jautājumi pasākumā Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
Tēma: Kad tiek plānota nākošā projektu iesniegšanas kārta?
Atbildes: 2
Apskates: 15672

Re: Kad tiek plānota nākošā projektu iesniegšanas kārta?

Ir izsludināta projektu pieņemšanas kārta. Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" saskaņā ar Ministru...
Santa Pāvila
17 Okt 2016, 12:52
Forums: Aktuālie jautājumi pasākumā Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
Tēma: Kad būs nākošā projektu iesniegšanas kārta?
Atbildes: 1
Apskates: 8363

Re: Kad būs nākošā projektu iesniegšanas kārta?

Ir izsludināta projektu iesniegšanas kārta. Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" saskaņā ar Ministr...
Santa Pāvila
08 Aug 2016, 06:43
Forums: Aktuālie jautājumi pasākumā Mazo lauku saimniecību attīstība
Tēma: Projekta realizācijas uzsākšanas termiņi
Atbildes: 0
Apskates: 7550

Projekta realizācijas uzsākšanas termiņi

Svarīga informācija no LAD. Saskaņā ar noteikumu 17.punktu - darījumdarbības plāna īstenošanu ir jāuzsāk deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Tā kā lielai daļai saimniecību, kuras ir pieteikušās uz atbalstu pasākumā mazo saimniecību attīstība,...
Santa Pāvila
15 Jūl 2016, 11:37
Forums: Atbalsta nosacījumi pasākumā Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
Tēma: Vai jaunais lauksaimnieks projektā var iegādāties zemi no vecvecākiem?
Atbildes: 0
Apskates: 9363

Vai jaunais lauksaimnieks projektā var iegādāties zemi no vecvecākiem?

Vai jaunais lauksaimnieks projektā var iegādāties zemi no vecvecākiem?

LAD atbilde: nē, zemi no vecvecākiem iegādāties nedrīkst, jo viņi ir saistītās personas. Jāņem vērā, ka arī nevienu citu no projektā paredzētajām iegādēm nevar veikt no saistītām personām, vecākiem, vecvecākiem, u.c.
Santa Pāvila
13 Jūl 2016, 15:04
Forums: Aktuālie jautājumi pasākumā Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
Tēma: Kur iepazīties ar projektam piešķirto punktu skaita aprēķinu?
Atbildes: 0
Apskates: 7353

Kur iepazīties ar projektam piešķirto punktu skaita aprēķinu?

Vai projektu iesniedzējiem būtu iespējams iepazīties ar piešķirto punktu aprēķinu atbalsta pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”? Atbilde: Ar sava projekta atlases kritērijiem var iepazīties konkrētajā LAD Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, kurā notiek projektu administrēšana. Avots: LAD a...
Santa Pāvila
13 Jūl 2016, 15:02
Forums: Ieguldījumi pasākumā Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
Tēma: Iepirkums par ilggadīgo stādu iegādi
Atbildes: 0
Apskates: 7603

Iepirkums par ilggadīgo stādu iegādi

Atbalsts investīcijām lauksaimniecībā - kā rīkoties gadījumā, ja ir nodoms pirkt tādu ilggadīgo stādījumu šķirni, kuru aizsargā autortiesības un to piedāvā tikai viens piegādātājs, piemēram, Dobeles dārzkopības institūts, un attiecīgi nav iespējams saņemt vismaz 2 derīgus piedāvājumus. Atbilde: Atbi...
Santa Pāvila
13 Jūl 2016, 14:55
Forums: Atbalsta nosacījumi pasākumā Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
Tēma: Vai projekta attiecināmajās izmaksās var iekļaut ilggadīgo stādījumu atjaunošanu?
Atbildes: 0
Apskates: 8529

Vai projekta attiecināmajās izmaksās var iekļaut ilggadīgo stādījumu atjaunošanu?

Atbalsts investīcijām lauksaimniecībā - vai izmaksās ir iespējams attiecināt ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu iegādi un stādījumu ierīkošanu jau esošā dārzā, ja tajā daļa stādījumu ir iznīkuši (sala, kaitēkļu bojājumi) un/vai ir nepieciešams veikt šķirņu nomaiņu uz jaunākām, izturīgākām un pro...
Santa Pāvila
13 Jūl 2016, 14:48
Forums: Atbalsta nosacījumi pasākumā Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
Tēma: Dažādu situāciju skaidrojumi saimniecību pārņemšanas gadījumos
Atbildes: 1
Apskates: 10161

Re: Dažādu situāciju skaidrojumi saimniecību pārņemšanas gadījumos

Atbalsta pretendents 2015.gada aprīļa mēnesī reģistrējies LR UR kā individuālais komersants. Uz doto brīdi viņš atbilst MK noteikumu Nr.323 7.2.1. punktam - ir juridiska persona, kura reģistrēta ne agrāk kā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un darbojas lauksaimniecības produktu ražoš...

Atgriezties pie Izvērstās meklēšanas