Lapa 1 no 1

Projektu iesniegšana

Autors: 26 Okt 2017, 10:09
lindasilina
Izsludināta projekta iesniegumu pieņemšana !!!

Projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās",
"Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā" notiks no 2017. gada 7. novembra līdz 2017. gada 7. decembrim.
Detalizēta informācija pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.www.lad.gov.lv

Jūsu projekta atbilstību šiem pasākumiem varat noteikt, izmantojot LLKC izstrādāto ES atbalsta pieejamības noteikšanas programmu (tiešsaistes adrese: http://esatbalsti.llkc.lv/).