Lapa 1 no 1

Kūtsmēslu krātuves būvniecība

Autors: 06 Nov 2018, 14:16
lindasilina
Vēršam uzmanību, ka šī ir viena no iespējām saimniecībām, kuras vēl nav veikušas kūtsmēslu krātuvju izbūvi, to izdarīt atvērtās kārtas ietvaros ar papildus intensitāti (līdz pat 70%).