Kad tiek plānota nākošā projektu iesniegšanas kārta?

Santa Pāvila
Atbildes: 26
Pievienojies: 17 Feb 2016, 12:25

Kad tiek plānota nākošā projektu iesniegšanas kārta?

Atbildēt Santa Pāvila » 22 Jūn 2016, 11:09

Nākošā projektu iesniegšanas kārta ir plānota 2016. gada septembrī/oktobrī. Šī informācija vēl var tikt precizēta.
Informācijas avots LAD mājas lapa: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/lap-investiciju-pasakumi/
Santa Pāvila
Atbildes: 26
Pievienojies: 17 Feb 2016, 12:25

Re: Kad tiek plānota nākošā projektu iesniegšanas kārta?

Atbildēt Santa Pāvila » 17 Okt 2016, 12:57

Ir izsludināta projektu pieņemšanas kārta.

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"".

Projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" notiks no 2016. gada 21. novembra līdz 2016. gada 21. decembrim
Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" ir 12 188 245 EUR (divpadsmit miljoni viens simts astoņdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro).
Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība un pārbūve ar ražošanas pamatlīdzekļu iegādi, veikta ilggadīgo stādījumu ierīkošana - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vairāk informācijas šeit http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-184
Santa Pāvila
Atbildes: 26
Pievienojies: 17 Feb 2016, 12:25

Re: Kad tiek plānota nākošā projektu iesniegšanas kārta?

Atbildēt Santa Pāvila » 26 Mai 2017, 06:41

Izsludināta pieteikšanās uz atbalstu pārstrādei.

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"".

Projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" notiks no 2017. gada 26. jūnija līdz 2017. gada 27. jūlijam.

Piektās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" ir 10 000 000 EUR (desmit miljoni euro).

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas pārstrādes pamatlīdzekļu iegādei - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība un pārbūve ar pārstrādes pamatlīdzekļu iegādi - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvienībā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Par noteikumiem plašāk te http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-184

Atgriezties uz

Kas ir Pieslēdzies

Lietotāji, kuri atrodas šajā forumā: Nav reģistrētu lietotāju un 1 viesis