Kad notiek projektu pieņemšana nelauksaimniecības darbību atbalstam?

Santa Pāvila
Atbildes: 26
Pievienojies: 17 Feb 2016, 12:25

Kad notiek projektu pieņemšana nelauksaimniecības darbību atbalstam?

Atbildēt Santa Pāvila » 22 Jūn 2016, 12:38

Projektu pieņemšana apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" notiks laikā no 2016. gada 11. jūlija līdz 10. augustam.
Informācija par apakšpasākuma nosacījumiem ir atrodama LAD mājas lapā: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-4-atbalsts-ieguldijumiem-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-radisana-un-attistisana-276

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" pirmās kārtas aktivitātēm "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība", "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana" un "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" un Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumiem Nr. 320 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā".

Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātēs "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība", "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana" un "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" notiks no 2016. gada 11. jūlija līdz 2016. gada 10. augustam.

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums:

1.1. aktivitātēm "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība" un "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana" 5 000 000 EUR , sadalot to pēc reģionalizācijas principa, ievērtējot teritorijas attīstības indeksu un esošo uzņēmumu skaitu, sekojoši:

LAD struktūrvienība


Izsludināmais finansējums (EUR)

Austrumlatgales RLP


1 091 696

Dienvidkurzemes RLP


512 412

Dienvidlatgales RLP


882 366

Lielrīgas RLP


287 321

Viduslatvijas RLP


529 077

Zemgales RLP


362 256

Ziemeļaustrumu RLP


280 893

Ziemeļkurzemes RLP


273 675

Ziemeļvidzemes RLP


780 304

1.2. aktivitātei "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" 5 000 000 EUR, sadalot to pēc reģionalizācijas principa, ievērtējot teritorijas attīstības indeksu un esošo uzņēmumu skaitu, sekojoši:

LAD struktūrvienība


Izsludināmais finansējums (EUR)

Austrumlatgales RLP


1 091 696

Dienvidkurzemes RLP


512 412

Dienvidlatgales RLP


882 366

Lielrīgas RLP


287 321

Viduslatvijas RLP


529 077

Zemgales RLP


362 256

Ziemeļaustrumu RLP


280 893

Ziemeļkurzemes RLP


273 675

Ziemeļvidzemes RLP


780 304

Atbilstoši saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodiem noteikt LAP apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" neatbalstāmās nozares:

2.1. lauksaimniecības (NACE 2. red. A sadaļas 1. nodaļa) un lauksaimniecības produktu pārstrādes nozare (NACE 2. red. C sadaļas 10. un 11. nodaļa);

2.2. tērauda nozare (NACE 2. red. C sadaļas 24. nodaļa);

2.3. ogļrūpniecības nozare (NACE 2. red. B sadaļas 5. nodaļa);

2.4. kuģu būves nozare (NACE 2. red. C sadaļas 30.11. klase);

2.5. sintētisko šķiedru nozare (NACE 2. red. C sadaļas 20.6. grupa);

2.6. transporta nozare (ka arī saistītā infrastruktūra) (NACE 2. red. H sadaļa), izņemot taksometru pakalpojumus (NACE 2. red. H sadaļas 49.32 klase), individuālos kravu pārvadāšanas pakalpojumus (NACE 2. red. H sadaļas 49.42 klase) un cauruļvadu transportu (NACE 2. red. H sadaļas 49.5 grupa) un kosmisko transportu (NACE 2. red. H sadaļas 51.22 klase);

2.7. enerģijas ražošanas, sadales un infrastruktūras nozare (NACE 2. red. D sadaļa 35.nodaļa).

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datumu, ja tiek ieguldītas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un pasākumu nosacījumi pieejami mājaslapā http://www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" → Projekti un investīcijas.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Atgriezties uz

Kas ir Pieslēdzies

Lietotāji, kuri atrodas šajā forumā: Nav reģistrētu lietotāju un 1 viesis